Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 980

INFORMACJA W SPRAWIE KORESPONDENCJI KIEROWANEJ DO URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYNIE

17.03.2020

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17 marca 2020 r. została umieszczona przy głównym wejściu do Urzędu skrzynka pocztowa na korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pana/ Pani danych  we wniosku jest Miasto i Gmina Działoszyn reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl
 3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane Pani/Pana /w związku z rozpatrzeniem złożonego wniosku/pisma/ przekazanych dokumentów na podstawie Pani/ Pana zgody, lub w oparciu o przepisy prawa.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie na podstawie przepisów prawa. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa  lub właściwie skonstruowanych, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Dane osobowe będą przechowywane są zgodnie z okresami archiwizacji wynikającymi z instrukcji kancelaryjnej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zależności od rodzaju sprawy.

 

INFORMACJE, WNIOSKI, PISMA, PRZEKAZYWANE W FORMIE PAPIEROWEJ PROSZĘ UMIESZCZAĆ W KOPERCIE ZAMKNIĘTEJ LUB ZABEZPIECZONE W INNY SPOSÓB, NA NIEJ PROSZĘ WPISAĆ WYDZIAŁ, IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA URZĘDU DO KTÓREGO PISMO JEST KIEROWANE 

Z Urzędem Miasta i Gminy Działoszyn prosimy o kontakt za pomocą telefonu nr 43 84 13 177 fax 43 84 13 680  lub emaila - sekretariat@dzialoszyn.pl

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.