Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 567

INFORMACJA O III SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

21.12.2018

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Powołanie sekretarza obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej.
4.    Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030.
9.    Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 r.:
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/300/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Działoszyn),
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/301/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok),
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/302/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),
- odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 r.,
      - dyskusja nad projektem budżetu,
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 lipca 2019 r.
11.    Podjęcie w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargi Wojewody Łódzkiego na Uchwały od Nr LIX/376/18 do Nr LIX/391/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 17 października 2018 r. oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Działoszynie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach ww. skarg.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Działoszyn do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta i Gminy Działoszyn”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu  udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących  ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do  Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn , zmienionego Uchwałą Nr XLVI/ 289/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/314/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r., oraz uchwałą Nr LII/337/18 z dnia 22 maja 2018r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego problematykę surowców mineralnych w obrębie geodezyjnym Działoszyn Wieś.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2019 r.
17.    Interpelacje radnych.
18.    Odpowiedzi na złożone interpelacje.
19.    Zapytania i wolne wnioski.
20.    Sprawy różne.
21.    Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.