Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 478

INFORMACJA O LVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

04.09.2018

Informujemy, że w dniu 11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej. 
 4. Przyjęcie protokołu z LIII, LIV, LV, LVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr DP 3502 E w obrębie geodezyjnym Raciszyn, Zalesiaki, w gminie Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 543, 544, 721, 719, 718, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 279, 280, 281 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn (VI edycja).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.