Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 409

INFORMACJA O LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

15.06.2018

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Powołanie sekretarza obrad.
3.      Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej.
4.      Przyjęcie protokołu z LII  sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz zadań inwestycyjno-remontowych za 2017 rok.:
1)      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2017 r.
2)      Opinia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie dotycząca wykonania budżetu oraz zadań inwestycyjno-remontowych za 2017 rok.
3)      Dyskusja.
4)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2017 r.
7.      Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2017 r.
1)      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2017 r.
2)      Dyskusja.
3)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
8.      Przyjęcie informacji o stanie sprzętu bojowego w strażnicach OSP z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na II półrocze 2018 r.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w postaci Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn w użytkowanie Operatorowi wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Działoszyn V” i projektowanego terenu górniczego „Niwiska Górne- Grądy I” w granicach gminy Działoszyn w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 10ZL.
17.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Działoszyn w części dotyczącej miejscowości Kapituła Sęsów, Bobrowniki, Kiedosy Szczepany, Kolonia Lisowice.
18.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Trębaczew przy ul. Wyzwolenia, w gminie Działoszyn.
19.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Raciszyn przy ul. Działoszyńskiej.
20.     Interpelacje radnych.
21.     Odpowiedzi na złożone interpelacje.
22.     Zapytania i wolne wnioski.
23.     Sprawy różne.
24.     Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.