Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 385

Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyna lata 2018 – 2021

22.05.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

z dnia 22.05.2018r.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017  poz. 1405)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyna lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, z/s przy ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dzialoszyn.pl;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21;
  • w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 13.06.2018 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Działoszynna lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy,  z/s przy ul. Piłsudskiego 21, 98 – 355 Działoszyn, lub umieszczoną na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

 

                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                                                                                                                          Działoszyn

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.