Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 342

INFORMACJA O LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

12.04.2018

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej.
4.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok na terenie Miastai Gminy Działoszyn.
7.Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/315/18 Rady Miejskiejw Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacjiz budżetu Miasta i Gminy Działoszyn dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, jak również terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn (V edycja).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Działoszyn, Trębaczew, Zalesiaki, na obszarze gminy Działoszyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn (VI edycja).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 491, w obrębie ewidencyjnym Raciszyn, w gminie Działoszyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 5725 położonej w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Działoszyn, w gminie Działoszyn.
16. Interpelacje radnych.
17. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.