Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 314

INFORMACJA O XLIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

02.03.2018

Informujemy, że w dniu 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.
4.Przyjęcie protokołów z  XLVII  i XLVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za rok 2017.
7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 za rok 2017.
8.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
9.Przyjęcie sprawozdania rocznego merytorycznego z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Działoszyn przez Województwo Łódzkie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do zawarcia porozumienia.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/266/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/281/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn (dot. działki o numerze ewidencyjnym 106/1 obręb geodezyjny 4 Działoszyn (miasto)).
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn (dot. działki o numerze ewidencyjnym 238 obręb geodezyjny 4 Działoszyn (miasto)).
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn (dot. działki o numerze ewidencyjnym 3103 obręb geodezyjny 12 Trębaczew).
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn (dot. działki o numerze ewidencyjnym 3104 obręb geodezyjny 12 Trębaczew).
20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Działoszyn.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej terenu położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
23.Interpelacje radnych.
24.Odpowiedzi na złożone interpelacje.
25.Zapytania i wolne wnioski.
26.Sprawy różne.
27.Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.