Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 308

Granty dla stowarzyszeń z Gminy Działoszyn podpisane

21.02.2018

Siłownie napowietrzne powstaną w Szczytach, Koloni Lisowice i Raciszynie. Stowarzyszenia działające na terenie tych miejscowości złożyły wnioski do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” i otrzymały dofinansowanie na realizację zadań. Umowy zostały podpisane przez Danutę Kuśnierczyk – prezesa LGD oraz przedstawicieli stowarzyszeń w dniu 14.02.2018 roku. Uroczystemu podpisaniu umów towarzyszył Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab, Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty Agata Nowak oraz Radio Ziemi Wieluńskiej jako przedstawiciele mediów.

Celem projektów jest rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Łączny koszt projektów opiewa na kwotę 121 788,75 zł.

Przed stowarzyszeniami realizacja zadania, które musi być zakończone do końca maja bieżącego roku.

Kila słów o projektach:

Beneficjentem projektu pt. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Kolonia Lisowice” jest Stowarzyszenie "Kraina Krętej Strugi".

Projekt ma na celu doposażenie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W miejscu jego realizacji istnieją pojedyncze elementy placu zabaw tj. poligon, małpi gaj, karuzela twister, huśtawka wagowa oraz ławki. W ramach realizacji operacji zostaną zakupione i zamontowane pozostałe elementy placu zabaw pozwalające na zamknięcie całości tj. kosz do gry, ściana wspinaczkowa, huśtawka, stół do tenisa oraz kosze na śmieci. Ponadto w ramach zadnia zostanie utworzona siłownia zewnętrzna składająca się z 12 elementów. Powstała w ramach zadania infrastruktura będzie odpowiadała na potrzeby mieszkańców miejscowości oraz turystów, gdyż pomoże dokończyć zagospodarowanie terenu i stworzyć miejsce spotkań mieszkańców oraz turystów. Nowo powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna. Koszt projektu opiewa na kwotę 46 087,24 zł.

 

Kolejny projekt pt. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Raciszyn”, którego beneficjentem jest „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Raciszyn” ma na celu doposażenie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej. Powstała w ramach zadania infrastruktura to 6 kompletów urządzeń w tym steper plus twister, wioślarz plus rower, krzesło plus wyciąg, jeździec plus rower, prostownik pleców plus ławka, orbitrek plus biegacz oraz elementy towarzyszące tj. tablica regulaminowa, ławki parkowe oraz kosze naśmieci. Siłownia będzie odpowiadała na potrzeby zarówno uczniów, gdyż teren operacji położony jest bezpośrednio przy budynku w którym znajduje się Szkoła Podstawowa jak również mieszkańców chcących aktywnie spędzić czas w godzinach popołudniowych. Nowo powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i turystów, gdyż teren jest otwarty również po godzinach pracy Szkoły. W miejscu realizacji operacji, na terenie działki znajduje się szkolne boisko sportowe, które jest wykorzystywane nie tylko przez dzieci ale również osoby dorosłe. Działka na której powstaje infrastruktura jest miejscem w którym mieszkańcy tej około 900 osobowej miejscowości organizują festyny szkolne, dożynki i inne imprezy skupiające osoby w każdym wieku. Realizacja projektu w wydatny sposób wpłynie na aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców miejscowości Raciszyn oraz uatrakcyjni teren pod względem turystycznym. Każdy z nas wie, jak ważna jest aktywność fizyczna. Doskonałym impulsem do zmian nawyków mogą być otwarte siłownie. Koszt projektu to 46 999,46 zł.

 

Beneficjentem trzeciego, ostatniego projektu pt. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę otwartej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Szczytach” jest Stowarzyszenie "Liga Kobiet Kreatywnych". Operacja ma na celu doposażenie oraz poprawę pogarszającego się stanu słabo rozwiniętej istniejącej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. W miejscu realizacji operacji istnieje plac zabaw, który ma być sukcesywnie rozbudowywany oraz boisko wielofunkcyjne. W ramach operacji powstanie siłownia zewnętrzna składająca się z 3 kompletów urządzeń - biegacz i rower, wioślarz i orbitrek oraz twister i steper. Powstała w ramach zadania infrastruktura będzie odpowiadała na potrzeby uczniów oraz osób dorosłych, gdyż teren operacji położony jest bezpośrednio przy budynku w którym znajduje się Szkoła Podstawowa. Ponad to nowo powstała infrastruktura będzie dostępna również dla mieszkańców i turystów, gdyż teren jest udostępniony również po godzinach pracy Szkoły. Realizacja projektu w wydatny sposób wpłynie na aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców miejscowości Szczyty oraz uatrakcyjni teren pod względem turystycznym. Budowa siłowni zewnętrznej odpowiada na potrzeby mieszkańców, których jedynym miejscem gdzie mogą się bezpiecznie spotkać wraz z pociechami jest właśnie plac przy szkole. Każdy z nas wie, jak ważna jest aktywność fizyczna. Doskonałym impulsem do zmian nawyków mogą być otwarte siłownie. Koszt tego projektu wynosi 28 702,05 zł.

Na koniec spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn wraz z Panią Prezes Lokalnej Grupy Działania podziękowali Stowarzyszeniom za udział i zaangażowanie w projektach . Zaproponowali także dalszą pomoc przy całkowitej realizacji zadania i przy trwałości projektu. Dzięki wspólnym działaniom na rzecz mieszkańców terenów wiejskich w Gminie Działoszyn będziemy wspierać aktywność i rozwój w społeczności lokalnej a także aktywizować mieszkańców do zmiany na lepsze swojego najbliższego otoczenia. Wspólnie realizowane projekty przyczynią się do wzrostu aktywności rekreacyjnych poprzez udostępnianie nowo utworzonych stref sportowo-rekreacyjnych.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.