Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 254

Informacja w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła

28.12.2017

Burmistrz  Miasta i Gminy Działoszyn informuje, iż nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn zostanie uruchomiony w drugiej połowie stycznia lub na początku lutego 2018 r. Wszystkie niezbędne do złożenia wniosku dokumenty zostały umieszczone poniżej.
Dokładna data uruchomienia naboru zostanie podana po opublikowaniu uchwały Nr XLVI/289/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do składania wniosków.

Więcej informacji pod numerem tel. 043 84 37 460  lub  043 84 13 177 - p. Anna Bober

Załączniki

1) Uchwała Nr XLII/271/17 Rady  Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn;
2) Uchwała Nr XLVI/289/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/271/17 Rady  Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn;

3) Zarządzenie  Nr  126/2017 Burmistrza Miasta i  Gminy Działoszyn z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu i przekazywaniu dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn;

4) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn;
5) oświadczenie o braku sprzeciwu Starosty Pajęczańskiego;
6) wzór oświadczenia współwłaściciela/współwłaścicieli/właściciela/zarządcy nieruchomości;
7) wzór umowy dotacji;
8) wzór wniosku o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn;
9) Zarządzenie  Nr  128/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli realizacji zadań będących przedmiotem dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn;
10) Zarządzenie  Nr  127/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia  niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz wniosków o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji;
11) wzór oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez Wnioskodawcę w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie (składane w przypadku, w którym dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w braku stosownych zaświadczeń w powyższym zakresie);
12) formularz, którego wzór stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) - w wersji obowiązującej od dnia 15 listopada 2014 r. (składany w przypadku, w którym  dotacja będzie stanowiła
pomoc de minimis);

13) formularz, którego wzór stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) (składany w przypadku, w którym dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie).

14) Program dofinansowania wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.