Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 250

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

22.12.2017

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Działoszynie (s.105). Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV, XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskania środków pozabudżetowych do prowadzonych i planowanych zadań inwestycyjnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027.
 8. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 r.:
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/298/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2017 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Działoszyn),
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/299/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok),
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/300/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2017 r.  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),
  • odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 r.,
  • dyskusja nad projektem budżetu,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości własność Gminy Działoszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/258/17 z dnia 18 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 702/1, 702/2, 703, 736/1 736/2, 735, 705 położonych w obrębie Sadowiec, działki 652 położonej w Działoszynie obręb 2 miasta Działoszyn, działek 676, 677, 577/1 577/2, 578, 595, 680, 2707 obręb Działoszyn Wieś, działek 5774/1, 5774/2 położonych w obrębie Trębaczew.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2018 r.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od godz. 9.00 do 12.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
e-mail: sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.