Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 206

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

22.11.2017

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się XLIV sesja Rady
Miejskiej w Działoszynie (s.105)
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołów z XL, XLII, XLIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w tym wyniki egzaminów i sprawdzianów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie ze Szkołą Filialną w Szczytach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Działoszynie z siedzibą ul. Zamkowa 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie ze Szkołą Filialną w Szczytach z klasami I-VI w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Działoszynie z siedzibą ul. Zamkowa 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie w Zespole Szkół w Trębaczewie z siedzibą ul. Szkolna 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie w Zespole Szkół w Trębaczewie z siedzibą ul. Szkolna 5.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Raciszynie z siedzibą ul. Działoszyńska 65, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice z klasami I- III w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Raciszynie z siedzibą ul. Działoszyńska 65.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2018 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2018 roku.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.