Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1702

INFORMACJA O LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

14.11.2022

Informujemy, iż  dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXI Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXI sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

 7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

 8. Przyjęcie informacji o działalności i stanie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz prowadzonych zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2023 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiące podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2023 roku,

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
  w Działoszynie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
  w Działoszynie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Trębaczewie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji polegającej za zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi prowadzącej od miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Działoszynie nr …… z dnia……

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Raciszyn.

 22. Zapytania i wolne wnioski.

 23. Sprawy różne.

 24. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.