Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1572

Informacja o L sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

22.12.2021

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2021  r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105). odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Działoszynie. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX  sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o działalności i stanie finansowym Zakładu Wodociągów
  i Kanalizacji oraz prowadzonych zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Niżankowicach za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
  i Gminy Działoszyn na lata 2021-2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
   i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi(Uchwała Nr IV/324/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 9 grudnia 2021 r.  w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Działoszyn),

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

11.Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 r.:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/325/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok),

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/326/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 9 grudnia 2021 r.  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),

- odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 r.,

- dyskusja nad projektem budżetu,

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu funkcjonowania zadań własnych Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn" stanowiącym Załącznik do Uchwały XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie
w I półroczu 2022 r.

16.Zapytania i wolne wnioski.

17.Sprawy różne.

18.Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.