Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1498

konferencja pt. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

06.07.2021

W dniu 6 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafał Drab wziął udział w konferencji pt. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Konferencja została zorganizowana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów. Priorytet 1: • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja • odnawialne źródła energii Priorytet 2: • tabor z napędem zeroemisyjnym • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce • rewitalizacja obszarów miejskich • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej Priorytet 3: • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego • tabor transportu kolejowego • tabor transportu tramwajowego • tabor z napędem niskoemisyjnym • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych Priorytet 4: • tabor zbiorowego transportu drogowego • tabor zbiorowego transportu wodnego • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych • inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.