Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1496

Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku Ruda-Działoszyn już niebawem

06.07.2021

W dniu 1 lipca br. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafała Draba oraz Posła na Sejm RP p. Pawła Rychlika z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi p. Mirosławem Kuklińskim w sprawie budowy drogi wojewódzkiej na odcinku Ruda-Działoszyn.
Inwestycja rozpocznie pierwszy etap realizacji zadania na odcinku Ruda-Krzeczów jeszcze w tym roku. Następnym etapem zadania będzie odcinek drogi wojewódzkiej Krzeczów-Działoszyn. Realizacja ww. inwestycji zostanie zakończona w przeciągu 3 lat. Wartość realizacji całości inwestycji to ok. 100 mln zł. Warto podkreślić, iż Miasto i Gmina Działoszyn przygotowując się do tak ważnej inwestycji
W 2019 r. dokonała przebudowy ul. Kościelnej w Działoszynie. Przebudowa realizowana była w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazał na ten cel Miastu i Gminie Działoszyn dotację celową w kwocie 400.000,00 zł. Wartość zawartego kontraktu wynosiła 1.457.407,38 zł. Wykonywane roboty obejmowały budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem oraz przebudowę drogi. Przebudowane zostały również chodniki po obu stronach ul. Kościelnej na odcinku od ul. Szewskiej do Pl. Wolności. Budowa, zwłaszcza odwodnienia zlikwidowała negatywny wpływ wody opadowej na elewację budynków i poprawiła bezpieczeństwo użytkowników jezdni oraz pieszych.
W 2020 r. dokonano również przebudowy drogi gminnej (ul. Szkolnej w Szczytach) do drogi DW 486 DO DP 3501E - ETAP II
Łączny koszt inwestycji to: 803 713,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to: 401 856,00 zł
Dofinansowana inwestycja dotyczyła przebudowy drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 486 do drogi powiatowej DP 3501. Trasa przebiega przez teren gruntów rolnych, obecnie droga jest utwardzona tłuczniem. Przebudowa polegała na profilowaniu, uzupełnieniu podbudowy, wykonaniu warstwy wyrównawczej z dolomitu oraz ułożeniu warstw z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni w przekroju trasowym wynosi 5,5 m oraz pobocza z destruktu o szerokości 0,75 m.
Realizacja zadania przyczyniła się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 486, ponieważ realizacja etapu II przebudowy drogi gminnej Nr 109009E stanowi połączenie miejscowości Szczyty z Działoszynem.
W 2012 r. Miasto i Gmina Działoszyn złożyło wniosek o częściowe umorzenie pożyczki nr 223/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006 r.
27.06.2012 r. – Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwałą nr 95/VI/2012 podjęła decyzję o umorzeniu pożyczki nr 223/OW/P/2006
z dnia 27.12.2006 r. udzielonej Miastu i Gminie Działoszyn na zadanie
Modernizacja oczyszczalni Ścieków w Działoszynie oraz budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wsi Szczyty w wysokości 40,6 % należności głównej tj. w kwocie 4 282 180,20 zł. W 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy oraz odbiór końcowy robót na wykonanie zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Szczytach gm. Działoszyn wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych w kwocie: 1 367 288,76 zł.
 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.