Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1484

INFORMACJA O XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

18.06.2021

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Powołanie sekretarza obrad.
3.      Przyjęcie porządku obrad  XLI  sesji Rady Miejskiej.
4.      Przyjęcie protokołu  z  XL sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.      Przedstawienie raportu o stanie gminy Działoszyn za 2020 rok.
7.      Debata nad raportem o stanie gminy Działoszyn za 2020 rok.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania.
9.         Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz zadań inwestycyjno-remontowych za 2020 rok :
1)  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 r.
2) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
w Działoszynie dotycząca wykonania budżetu oraz zadań inwestycyjno-remontowych za 2020r. .
3)  Dyskusja.
4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 r.
10.         Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 r.
1) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu 
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Działoszynie  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2020r.
2)  Dyskusja.
3)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta  i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2021 r.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2031.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
i Gminie Działoszyn, w roku szkolnym 2021/2022.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego  na czas nieokreślony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Działoszynie przy ul. Sadowskiej.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 243/48, 244/3, 244/4,243/49, 244/5 (obręb 4 Miasto Działoszyn) oraz działki nr ewid. 281 (obręb 4 Miasta Działoszyn), gmina Działoszyn.
21.  Zapytania i wolne wnioski.
22.  Sprawy różne.
23.  Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Działoszyn.
 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.