Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1420

INFORMACJA O XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

17.03.2021

Informujemy, że w dniu 19 marca 2021 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy                             w Niżankowicach za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 6. Przyjęcie informacji o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za 2020 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 rok.
 8. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.
 9. Przyjęcie informacji o stanie sprzętu bojowego w strażnicach OSP z terenu Miasta   i Gminy Działoszyn.
 10. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu targowiska gminnego w Działoszynie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za IV kwartały 2020 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie- Samorządowy Zakład Budżetowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Działoszynie przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Prokuratury Rejonowej w Wieluniu na Uchwałę Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta  i Gminy Działoszyn na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2031.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/280/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Publicznego Przedszkola w Szczytach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Działoszyn, Trębaczew, Zalesiaki położonych w gminie Działoszyn.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn.
 21. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.