Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1365

Komunikat Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie

28.01.2021

Obecnie, w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19 pracownicy ZWiK zaobserwowali problem wrzucania  zużytych środków ochrony osobistej do odpływów toalet. Dotyczy to wszystkich miejscowości na terenie naszej gminy.
Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym wpływa na cenę metra sześciennego ścieków.

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028).
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych.
Miejska sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Natomiast trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu – odpadki kuchenne,  puszki po napojach, patyczki higieniczne, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie,  a nawet części garderoby.
Bardzo dużo szkód w oczyszczalniach wyrządzają małe, z pozoru nieszkodliwe patyczki higieniczne. Prowadzą do częstych awarii i wymuszają zatrzymywanie pracy urządzeń i ich czyszczenie.
Odpadki stałe powinny trafiać do kosza na śmieci. Zdecydowana większość awarii na sieci wodociągowo- kanalizacyjnej spowodowana jest nie przez uszkodzenia urządzeń a przez nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji przez użytkowników- odbiorców usług.
Każdego roku pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej oraz awarii, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich może doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania ścieków.
Zgodnie z Ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadzanie odpadów do kanalizacji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Mając na uwadze, że nie wszyscy użytkownicy sieci kanalizacji sanitarnej posiadają wiedzę na temat prawidłowego i racjonalnego korzystania z kanalizacji sanitarnej poniżej przedstawiamy krótkie zestawienia odpadów,  których nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych - nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym.
Do urządzeń kanalizacyjnych nie wrzucamy bądź nie wlewamy:
- waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy,  ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien, mopów, niedopałków papierosów, patyczków higienicznych, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, kombinezonów ochronnych  oraz innych części garderoby ( materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia),
- ręczników papierowych, ręczników materiałowych, szmat, gazet, żwiru i innych podłoży stosowanych w kuwetach i klatkach zwierząt domowych oraz innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
- lekarstw, farb, lakierów, rozpuszczalników, zużytych olejów silnikowych oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, które znacznie wpływają na jakość ścieków dopływających do oczyszczalni i podwyższają koszty ich oczyszczenia,
- materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór , obierek, wytłoczyn które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek .

To wszystko ma istotny wpływ na zapychanie i awarie pomp na  przepompowniach  ścieków w Zalesiakach, Kolonii Lisowice, Raciszynie i w Szczytach.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.

Informujemy także, że niedopuszczalne oraz niezgodne z prawem  jest opróżnianie szamb do zlokalizowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej bez zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z danej  nieruchomości .  
 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.