Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1324

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH 2020/2021

28.12.2020

Osobą bezdomną jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i niezameldowana na pobyt stały, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
(art. 6 pkt 8) ustawy o pomocy społecznej)

Zgodnie z art. 49 ustawy o pomocy społecznej, osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Osoba bezdomna współuczestniczy w opracowywaniu programu. Program powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wsparcie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności.

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Wojewoda Łódzki zleca organizacjom pozarządowym realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności", którego celem jest wszechstronne wsparcie osoby bezdomnej w pokonywaniu trudności wyjścia z kryzysu i usamodzielnienia. Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, zakup środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia, podstawowych leków i środków opatrunkowych, drobnego sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowe. Zlecenie realizacji zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu ofert stanowią załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Ponadto, corocznie od 2000 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Program obejmuje działania o charakterze profilaktycznym, osłonowym i aktywizującym. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MPiPS.

http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=116

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.