Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1264

INFORMACJA O XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

06.11.2020

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 7:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponiwany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywanych wpłat do budżetu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz rezerwacyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Działoszynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn, od dnia 1 września 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/143/20 Rady Miejskiej w Działoszynie            z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Działoszyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Działoszynie, ul. Szkolna 4.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Raciszyn.
 20. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.