Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 124

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

07.06.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn informuje, iż został uruchomiony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

27 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Działoszynie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na  budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja będzie przyznawana w wysokości 50 % kosztów, udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz nie większa niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Dotacją mogą zostać objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach położonych na terenach, na których plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie następujących kosztów związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) koszty zakupu urządzeń i materiałów – fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy;
2) koszty montażu.
Dotacja może zostać udzielona:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W celu uzyskania Dotacji należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn pisemny wniosek o udzielenie Dotacji celowej wraz z kopią ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że organ nie wniósł sprzeciwu.

Formularze wniosków będą dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie oraz na stronie internetowej urzędu wraz z niezbędnymi załącznikami po wejściu w życie uchwały NR XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

Wszystkich chętnych informujemy:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującym  prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub  do ziemi,  oraz w sprawie  substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.


Zapraszamy do składania wniosków

Więcej informacji pod numerem tel. 043 84 37 464 – p. Anna Bober

 

Informacja w sprawie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn informuje, iż w dniu 20.12.2017 roku zostało wprowadzone zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu i przekazywaniu dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, które wprowadza nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzór oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de mini mis oraz pomocy de mini mis w rolnictwie i rybołówstwie.

Nowe wzory dokumentów:

 

Załączniki:
1. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2. Uchwała  Nr XXXV/231/17 Rady  Miejskiej w Działoszynie z dnia 27.04.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na  budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
3. ZARZĄDZENIE  Nr  53/2017BURMISTRZA MIASTA I  GMINY Działoszyn z dnia 02.06.2017 r.
w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu i przekazywaniu dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

a) Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy  Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni  ścieków - pdf
a) Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy  Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni  ścieków - docx
b) Oświadczenie o braku sprzeciwu Starosty Pajęczańskiego - pdf
b) Oświadczenie o braku sprzeciwu Starosty Pajęczańskiego - docx
c) Wzór umowy dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. - pdf
d) Wniosek o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie  przydomowych oczyszczalni  ścieków - pdf
d) Wniosek o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie  przydomowych oczyszczalni  ścieków - docx
e) Zgłoszenie  eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf
e) Zgłoszenie  eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - docx
4. ZARZĄDZENIE  Nr  54/2017BURMISTRZA MIASTA I GMINY Działoszyn z dnia 02.06.2017 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz wniosków o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji

5. ZARZĄDZENIE  Nr  55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY Działoszyn z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli realizacji zadań będących przedmiotem dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz wniosków o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji
6.  Załącznik  - Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. – “Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pomoc inna niż w rolnictwie);
7. Załącznik  – Dane dotyczące Pomocy Publicznej “Pomoc de minimis
8.  Załącznik  - Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016r. – “Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie”.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.