Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1091

Spis Rolny PSR 2020

15.06.2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020 (wg danych na dzień 1 czerwca 2020 r.). Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!
 
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
 
Celem spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020.
 
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
 
Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
· Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
· Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
· Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
· Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.
 
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
· osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
· osób prawnych;
· jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w jednej z poniższych form:
· samospisu internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji;
· wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego;
· wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
 
Za niedopełnienie obowiązku spisowego ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w art. 57 przewiduje karę grzywny, a o jej wysokości decyduje sąd. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. Powszechny Spis Rolny będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące spisu rolnego można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://rolny.spis.gov.pl/

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.