Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1070

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 4 czerwca 2020 r.

04.06.2020

Zarządzenie Nr  58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

 z dnia 4 czerwca  2020 r.

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.1. Mając na uwadze bezpieczeństwo  pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie, pracowników jednostek podległych oraz petentów w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Miasta i Gminy Działoszyn,  postanawiam ograniczyć dostęp petentów do budynków:

  1. Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie
  2. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie
  3. Placówek Oświatowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn
  4. Hali Sportowej w Działoszynie łącznie z boiskiem Orlik i Stadionem Miejskim
  5. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
  6. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn
  7. Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach
  8. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo  mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn postanawiam ograniczyć dostęp do obiektów użyteczności publicznej tj.: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszynie, parków, boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp.

3. Mając na uwadze bezpieczeństwo  mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn postanawiam zamknąć Targowisko Gminne w Działoszynie do odwołania.

§2.1. W sprawach urzędowych z Urzędem Miasta i Gminy w Działoszynie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu sekretariat Urzędu: 43 84 37 450, mailowo na adres: sekretariat@dzialoszyn.pl lub za pomocą skrzynki epuap: /058hq4bwur/skrytka.

2. Petenci będą przyjmowani po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Urzędem.

3. W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 marca 2020 r. korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie typu: informacje, wnioski, pisma przekazywane w formie papierowej prosimy  o umieszczenie w kopercie zamkniętej lub zabezpieczonej w inny sposób. Na kopercie należy umieścić nazwę wydziału, bądź imię i nazwisko pracownika Urzędu, do którego kierowane jest pismo. Korespondencję należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed wejściem głównym do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie.

§3. W sprawach urzędowych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działoszynie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 43 84 13 656 lub mailowo na adres: dzialoszyn_mgops@pro.onet.pl.

§4. W sprawach urzędowych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu do sekretariatu zakładu 43 84 37 480, lub mailowo na adres: zwik.dzialoszyn@wp.pl numery alarmowe: 797 150 276, 797 141 454, 511 747 916.

§5. Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do  budynku Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu  Miasta i Gminy Działoszyn.

§6.1 Realizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Działoszyn, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie, Kierownikom jednostek podległych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Działoszyn oraz Naczelnikowi Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich.

§7.  Zarządzenie obowiązuje do dnia jego odwołania.

§8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 5 czerwca 2020 r.

 Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn

    mgr Rafał Drab

 

 

Zarządzenie Nr  58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 4 czerwca  2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.