Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok. nr 113, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Każda zobowiązana do zameldowania się osoba lub jej prawny pełnomocnik.

FORMULARZ WNIOSKU:

Formularz zgłoszenia "Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego" można otrzymać w Ewidencji Ludności lub pobrać ze strony internetowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. dowód osobisty osoby załatwiającej sprawę lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. książeczka wojskowa - w przypadku, kiedy osoba załatwiająca sprawę jest mężczyzną,
  3. w przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21, pokój 113
tel. (43) 84 37 473

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie - sprawa jest załatwiana w dniu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm./

UWAGI:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.