Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Zameldowanie na pobyt czasowy

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok. nr 113, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Każda zobowiązana do zameldowania się osoba lub jej prawny pełnomocnik

FORMULARZ WNIOSKU:

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego można otrzymać w Ewidencji Ludności lub pobrać ze strony internetowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego", potwierdzony przez właściciela lub najemcę lokalu,
 • dowód osobisty,
 • osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
 • książeczka wojskowa,
 • udokumentowanie własności lub najmu lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) i oświadczenie najemcy lub właściciela o przebywaniu osoby, która chce się zameldować.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21, pokój 113
tel. (43) 84 37 473

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie - sprawa jest załatwiana w dniu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 5, art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./

UWAGI:

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się w szczególności:

 • wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,
 • pobyt związany z kształeceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
 • odbywanie czynnej służby wojskowej,
 • pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w danym lokau.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.