Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Realizacja zadań

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje zadania realizuje poprzez: 
 • współpracę z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn, Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie,
 • współpracę z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji,
 • współpracę ze szkołami oraz placówkami oświatowymi w zakresie działalności profilaktycznej wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinach,
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, kościołem, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi, organizacjami społecznymi, samorządem gminnym, mieszkańcami miasta i wsi, sprzedawcami oraz mediami w zakresie uświadamiania społeczeństwa o skutkach nadużywania alkoholu oraz propagowania zdrowego stylu życia,
 • współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji czasu wolnego oraz działalności świetlic,
 • współpracę z Klubami Sportowymi w zakresie organizacji czasu wolnego w gminie,
 • współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działoszynie w zakresie pomocy socjalnej dla rodzin z problemem alkoholowym, motywowania do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, motywowania rodzin do podejmowania działań w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych, zgłaszania przypadków przemocy domowej, dożywiania dzieci i młodzieży w szczególności na świetlicach oraz finansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży jak również zlecania pracownikom socjalnym, na podstawie zawartych umów, przeprowadzania wywiadów w środowisku rodzin z problemem alkoholowym,
 • współpracę z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w celu wypracowania metod zapobiegania następstwom nadużywania napojów alkoholowych,
 • współpracę w zakresie przestrzegania przepisów prawa stanowiących o sprzedaży i spożywaniu napojów alkoholowych z Policją,
 • współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, Policją, Sądem w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działoszynie w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców. 

     Komisja realizuje zadania nakreślone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie w oparciu o środki finansowe pozyskane z tytułu opłat z korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od godz. 9.00 do 12.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
e-mail: sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.