Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Nazwa Komisji (pełna): Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
Symbol Komisji: PPiOŚ

Przedmiot działania Komisji:

Do zadań Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska zgodnie z Roz. II § 29 Statutu Miasta i Gminy Działoszyn należy:

 • opiniowanie programów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
 • analizowanie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych,
 • rozpatrywanie projektu budżetu gminy w części dotyczącej zagadnień należących do zakresu działania komisji, a w szczególności w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego,
 • wyrażanie opinii w przedmiocie funkcjonowania gminnej administracji samorządowej,
 • współdziałanie z Policją, jednostkami pomocniczymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego,
 • wyrażanie opinii w sprawach: nazw ulic i placów, budynków użyteczności publicznej, wznoszenia pomników, nadawania tytułu honorowego obywatela gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady dotyczących poprawy ochrony środowiska na terenie gminy oraz finansowania tych zadań ze środków pozabudżetowych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę oraz odprowadzania ścieków,
 • analizowanie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, 
 • kontrolowanie spraw związanych z gospodarką ziemią,
 • dokonywanie analiz stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy,
 • współdziałanie z instytucjami i placówkami wykonującymi określone zadania na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Skład osobowy Komisji:

 1. Agata Pęciak - Przewodnicząca Komisji
 2. Krzysztof Spałek - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Jan Derek - członek komisji
 4. Stanisław Cieśla - członek komisji
 5. Marcin Leśniak - członek komisji
 6. Krzysztof Sikora - członek komisji
 7. Marek Leszczyński- członek komisji

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.