Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów

Nazwa Komisji (pełna): Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów
Symbol Komisji: KPGBiF

Przedmiot działania Komisji:

Do zadań Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów zgodnie z Roz. II § 27 Statutu Miasta i Gminy Działoszyn, należy:

 • opiniowanie programów gospodarczych, planów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz harmonogramów realizacji tych zadań,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, zaciągania pożyczek i innych zobowiązań finansowych,
 • przedkładanie Radzie opinii komisji w sprawie projektu budżetu gminy oraz zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dokonywania przez Burmistrza zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowej, przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu gminnego, przenoszenia przez Burmistrza wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z przeznaczeniem wydatków,
 • opiniowanie zmian w planie dochodów budżetu gminy wynikających ze zmian kwot subwencji,
 • opiniowanie przeniesień zblokowanych kwot wydatków budżetowych do rezerwy celowej,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym (zbywanie mienia komunalnego),
 • rozpatrywanie sprawozdań Burmistrza z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej gminnych jednostek organizacyjnych, przedkładanych na sesje Radzie,
 • opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz planów budownictwa,
 • analizowanie problemów związanych z bezrobociem na terenie gminy.

Skład osobowy Komisji:

 1. Zygmunt Mordal - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Cieśla - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Anna Jagieło-Kępińska- czlonek komisji
 4. Kazimierz Środa - członek komisji
 5. Stanisław Cieśla - członek komisji
 6. Agata Pęciak - członek komisji
 7. Tomasz Kotynia - członek komisji
 8. Marcin Leśniak - członek komisji

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.