Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Przebudowa drogi wewnętrznej ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie

Miasto i Gmina Działoszyn otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi wewnętrznej ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie.

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W dniu 18 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafał Drab oraz Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn p. Katarzyna Kowalska podpisali umowę  z p. Andrzejem Górczyńskim Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dot.: „Przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie" wnioskowana kwota dofinansowania to 283.841,26 zł.

Kwota  przyznanych środków finansowych to 137.190,00 zł.
Termin zakończenia inwestycji  do 31 października 2021r.

W dniu 08.07.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy zadania. W toku prowadzonych czynności dokonano wyboru Wykonawcy. Przebudowę ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie zrealizowała firma Zakład robót Drogowo – Budowlanych Rafał Tomala, zaoferowana kwota to: 444.444,01 zł.

Zakres zamówienia obejmował wykonanie robotót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ulic Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1664 położonej w obrębie geodezyjnym Trębaczew – obszar wiejski.
Roboty budowlane polegały na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na terenach równinnych – geodezyjne wytyczenie przebiegu oraz powykonawczej inwentaryzacji sytuacyjno wysokościowej. Wykonaniu robót ziemnych polegających na wykonaniu
koryta oraz transporcie zebranego urobku,
ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷61 mm o grubości 25 cm,
mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub grunt stabilizowanego,ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o
grubości 6 cm – 3 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna,
mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego poboczy,utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0÷31 mm, grubość 15 cm. Zakres robót: długość 1,055 km., szerokość 4,0 – 6,0 m.

Zrealizowana inwestycja zapewni dogodny dojazd do gruntów rolnych i leśnych, stanowić będzie również szybki i bezpieczny dojazd dla straży pożarnej w sytuacjach zagrożenia pożarowego kompleksów leśnych w tym rejonie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.