Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 390/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wyłonił do dofinansowania projekt pn.: „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn”, złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Całkowita wartość projektu: 2 115 066,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 1 287 345,95 zł.

 

Przedmiotem projektu jest głęboka (kompleksowa) modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Działoszyn:

  1. OSP Kiedosy,

  2. OSP Niżankowice,

  3. OSP Bobrowniki,

  4. OSP Zalesiaki,

  5. OSP Działoszyn,

  6. OSP Kolonia Lisowice.

Przedsięwzięcie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. W wyniku modernizacji źródeł ciepła, docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (w zależności od obiektu) nastąpi ograniczenie strat ciepła, co doprowadzi do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie wszystkie działania pozwolą na budowę bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

W dniu 27.07.2020 roku, w obecności Piotra Adamczyka i Zbigniewa Zięby - Wicemarszałków Województwa Łódzkiego oraz p. Rafała Draba – Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn została podpisana Umowa o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0078/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-3020.

 

W budynkach OSP Kiedosy, OSP Niżankowice i OSP Działoszyn prace termomodernizacyjne zostały już wykonane, natomiast w pozostałych będą sukcesywnie realizowane. Całość prac zostanie zakończona do końca 2021 roku.

W ramach powyższego zadania wykonane zostaną ekologiczne kotłownie w strażnicach: OSP Działoszyn, OSP Kiedosy, OSP Zalesiaki oraz OSP Kolonia Lisowice.

W dniu 05.10.2020 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie kotłowni ekologicznych w ramach projektu ,,Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn”

W dniu 24.11.2020 r. zostały podpisane umowy z właścicielem firmy PHU ,,MONTER” z Częstochowy na wykonanie ekologicznych kotłowni.

W Strażnicy OSP Kiedosy kotłownię na pelet za kwotę 84.849,74 zł, termin wykonania 30.06.2021 r.

W Strażnicy OSP Zalesiaki  kotłownię na pelet za kwotę 259.487,88 zł, termin wykonania 30.07.2021 r.

W Strażnicy OSP Kolonia Lisowice  kotłownię na pelet za kwotę 300.110,79 zł., termin wykonania 30.05.2021 r.

W Strażnicy OSP Działoszyn kotłownię na gaz ziemny za kwotę 156.408,72 zł, termin wykonania 30.07.2021 r.

W dniu 23.10.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony dla zadania pn. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Otwarcie ofert nastapiło w dniu 23.11.2020 roku.

W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót. W dniu 22 grudnia zostały podpisane umowy z Wykonawcą – Zakład Remontowo Budowlany ,,JORG” z Działoszyna na kwotę:

Termomodernizacja budynku OSP w Bobrownikach 118.000,00 zł. brutto,

Termomodernizacja budynku OSP w Kolonii Lisowice 195.000,00 zł. brutto,

Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiakach 114.000,00 zł. brutto.

Zgodnie z zawartymi umowami wszystkie prace termomodernizacyjne mają zostać zakończone do 30 listopada 2021 roku.

Prace termomodernizacyjne są w budynku OSP w Bobrownikach.

W budynku OSP Kolonia Lisowice została już wykonana instalacja centralnego ogrzewania i  zamontowano ekologiczną kotłownię na pelet oraz zakończyły się prace termomodernizacyjne.

W budynkach OSP Kiedosy oraz OSP Zalesiaki  zakończy się prace montażowe kotłowni oraz dobiegają końca prace termomodernizacyjne.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.