Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Segregacja odpadów

INSTRUKCJA SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN.

PAPIER – worek niebieski

WRZUCAMY:

● opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

● katalogi, ulotki, prospekty,

● gazety i czasopisma,

● papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, koperty,

● zeszyty i książki,

● papier pakowy,

● kartoniki i ulotki po lekach.

NIE WRZUCAMY:

● ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

● papieru lakierowanego i powleczonego folią,

● papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

● kartonów po mleku i napojach,

● papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

● tapet,

● pieluch jednorazowych i podpasek,

● zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

● paragonów,

● ubrań.

Pamiętaj! Zaleca się zgnieść opakowania przed wrzuceniem ich do worka. Wszystkie odpady wysegregowane muszą być czyste.

SZKŁO – pojemnik/worek zielony

WRZUCAMY:

● butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

● szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców

NIE WRZUCAMY:

● ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

● szkła okularowego,

● szkła żaroodpornego,

● zniczy z zawartością wosku,

● żarówek i świetlówek,

● reflektorów,

● opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

● luster,

● szyb okiennych i zbrojonych,

● monitorów i lamp telewizyjnych,

● termometrów i strzykawek.

Pamiętaj! Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z zawartości, bez zakrętek. Staramy się nie tłuc szkła.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty

WRZUCAMY:

● odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

● nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

● plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

● opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

● opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

● plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

● aluminiowe puszki po napojach i sokach,

● puszki po konserwach,

● folię aluminiową,

● metale kolorowe,

● kapsle, zakrętki od słoików,

● zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:

● butelek i pojemników z zawartością,

● opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

● opakowań po olejach silnikowych,

● części samochodowych,

● zużytych baterii i akumulatorów,

● puszek i pojemników po farbach i lakierach,

● zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

● styropianu ze sprzętu RTV i AGD

 

Pamiętaj! Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed ich wrzuceniem do worka.

Zakrętki wrzucaj osobno. Opakowania powinny być opróżnione z zawartości.

BIOODPADY – worek brązowy (odbierane przez cały rok)

WRZUCAMY:

● odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

● spleśniałe, zepsute owoce i warzywa,  

● drobne gałęzie drzew i krzewów,

● skoszoną trawę, liście, kwiaty,

● trociny i korę drzew,

● resztki żywności,

● skorupki z jaj,

● fusy po kawie i herbacie.

 

 

 

NIE WRZUCAMY:

● kości zwierząt,

● odchodów zwierząt,

● popiołu z węgla kamiennego,

● leków,  

● drewna impregnowanego,

● płyt wiórowych i MDF,

● ziemi i kamieni,

● innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Pamiętaj! Niewłaściwa segregacja dyskwalifikuje bioodpad do kompostowania.

POPIÓŁ (pojemnik) – odbierany od października do maja

WRZUCAMY:

● wystudzony popiół z palenisk.

 

NIE WRZUCAMY:

● gorącego popiołu,

● ziemi, gruzu.

Pamiętaj! Prosi się mieszkańców o nie zalewanie popiołu wodą, szczególnie w okresie zimowym, gdyż może to spowodować uszkodzenie pojemnika oraz uniemożliwić odbiór odpadu.

ODPADY ZMIESZANE- pojemnik

WRZUCAMY:

● resztki mięsne oraz kości,

● resztki rybne (ości),

● odchody zwierząt domowych,

● żwirek z kuwet dla zwierząt,

● worki od odkurzaczy,

● niedopałki papierosów,

● tekstylia (ubrania, buty),

● zabrudzony, zatłuszczony papier,

● pieluchy jednorazowe, podpaski, art. higieniczne,

● tacki styropianowe po wyrobach garmażeryjnych,

● butelki po olejach przemysłowych

● potłuczone szkło typu porcelana, arco, potłuczone doniczki, ceramika, fajans, szkło kryształowe, lustra,

● styropian zabezpieczający nowy sprzęt RTV i AGD,

● paragony.

 

 

Pamiętaj! Do pojemnika z odpadami komunalnymi należy wrzucać to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych lub to czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Uwaga! Piasek i kamienie nie są odpadami komunalnymi i jako taki nie podlegają odbiorowi w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Cmentarnej w Działoszynie (stare wysypisko odpadów komunalnych) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00 oraz w sobotę w godzinach 7:00 – 13:00. PSZOK w Działoszynie przyjmuje wyłącznie odpady komunalne tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe.

Do PSZOK można oddawać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

 

● opony – od samochodów osobowych, motorów, rowerów, wózków dziecięcych (nie przyjmujemy opon związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rolniczej)

● przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach (farby, lakiery, rozpuszczalniki, itp.)

● meble i inne odpady wielkogabarytowe

● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

● zużyte baterie, akumulatory i świetlówki

● przeterminowane leki

● odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne, papę, eternit, azbest, wełnę mineralną, styropian)

● popiół

● bioodpady.

 

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.