Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Przyjęcie dokumentów do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkiem cywilnym

Wydział załatwiający sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Działoszynie czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

pok. 110 (I piętro Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn)

Sposób załatwienia sprawy:

Małżeństwo może być zawarte przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo konsulowi albo kierownikowi, który ma wydać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:

 • dokument tożsamości,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć:

 • zapewnienie,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo o stwierdzeniu jego nieistnienia,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłata skarbowa:

za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: NBS Działoszyn 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

Ślub poza lokalem – 1000 zł dodatkowa opłata na konto:
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: NBS Działoszyn 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

Terminy załatwienia sprawy:

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:

 • Od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:

 • W okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.