Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
ul. Grota-Roweckiego 1
98-355 Działoszyn
tel. (43) 84 13 656
fax (43) 84 37 440
pomoc społeczna (43) 84 37 432, (43) 84 37 434
świadczenia rodzinne (43) 84 37 436
e-mail: dzialoszyn_mgops@pro.onet.pl
www.mgopsdzialoszyn.pl

Kierownik: Mariola Grabolus

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały Nr XI/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Działoszynie z dnia 20 lutego 1990 r. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową finansowaną w ramach dotacji celowej w zakresie realizacji zadań zleconych oraz w zakresie zadań własnych z budżetu gminy.

Ośrodek realizuje:

 1. zadania własne gminy, do których należy:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
  • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 2. zadania z zakresu administracji rządowej, do których należy:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 3. Ośrodek realizuje również:
  • wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  • wypłatę świadczeń rodzinnych,
  • wypłatę zaliczki alimentacyjnej,
  • wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.