dzisiaj jest: 28 maja 2017. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
 
Aktualności
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu w miejscowości Działoszyn

     Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn przedstawia do publicznego wglądu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu w miejscowości Działoszyn (teren - lewa i prawa strona wzdłuż drogi do miejscowości Szczyty). 

Trzecie wyłożenie.

Rysunek planu

Tekst planu